Страницата на Марта Теофилова

Контакти

 IMG_20170905_160017_555

доц. д-р Марта Теофилова

катедра „Алгебра и геометрия“

Факултет по математика и информатика

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Нова сграда

бул. „България“ № 236

каб. 238, 032/261 811

E-mail: marta @ uni-plovdiv.bg

Приемно време за В триместър на 2021/22 уч. г.: понеделник, 11:30–12:30.

Последни коментари

Архив

Категории

  • Без категории