Страницата на Марта Теофилова

Контакти

 IMG_20170321_190050

доц. д-р Марта Теофилова

катедра „Алгебра и геометрия“

Факултет по математика и информатика

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Нова сграда

бул. „България“ № 236

каб. 238, 032/261 811

E-mail: marta @ uni-plovdiv.bg, marta.teofilova @ gmail.com

Приемно време за Б триместър на 2016/2017 уч. г.

сряда, 12:30-13:30

Последни коментари

Архив

Категории

  • Няма категории