Страницата на Марта Теофилова

Начало » Магистри и квалификации

Магистри и квалификации

 Учебни дисциплини за магистърски програми и допълнителни квалификации за 2020/21 уч. г.

Магистърска програма „Обучение по математика в училище“ (2 години, I курс), магистърска програма „Педагогика на обучението по математика“ и допълнителна квалификация „Учител по математика“


Преподавани учебни дисциплини:


Б триместър – Училищен курс по алгебра

 • Курсов проект по Училищен курс по алгебра за магистърска програма ОМУ (2 г., 1 курс), ПОМ (1 г.) и Допълнителна квалификация „Учител по математика“

Краен срок за предаване (изпращане) на курсовите проекти: до 28.02.2022 г., вкл.

Моля, разпишете решенията на задачите самостоятелно на ръка и ги изпратете сканирани или снимани с телефон. Всяка пълно и вярно решена задача се оценява с 2 т. (отговори на част от задачите)

Курсовите проекти можете да изпращате на marta@uni-plovdiv.bg или да предавате в класната стая на дисциплината.

РЕЗУЛТАТИ от курсовия проект

Скала за поставяне на оценка:

0 – 14 – Слаб 2

15 – 20 – Среден 3

21 – 26 – Добър 4

27 – 34 – Мн. добър 5

35 – 40 – Отличен 6

Презентации от лекции и допълнителни материали

Записки от онлайн лекции

Лекция 1. Развитие на понятието число. Аналитични изрази. Тъждества и тъждествени преобразувания. Формули за съкратено умножение

Допълнителни материали към Лекция 1: решени задачи – файл 1файл 2The Joy of Mathematics, триъгълник на Паскал

Лекция 2. Уравнения и неравенства с неизвестни. Линейни и квадратни уравнения и неравенства и свеждащи се до тях

Допълнителни материали към Лекция 2: квадратни уравнения – файл 1файл 2квадратен корен.

Лекция 3. Рационални уравнения и неравенства от трета и по-висока степен. Дробно-рационални уравнения и неравенства. Метод на интервалите

Допълнителни материали към Лекция 3: решени задачи – рационални неравенства.

Лекция 4. Квадратен корен и n-ти корен. Преобразуване на ирационални изрази. Ирационални уравнения и неравенства

Допълнителни материали към Лекция 4: решени задачи – ирационални неравенства.

Лекция 5. Степен с рационален показател. Показателна функция. Показателни уравнения и неравенства

Лекция 6. Логаритъм. Логаритмична функция. Логаритмични уравнения и неравенства

Допълнителни материали към Лекция 6: решени задачи – логаритмични и показателни неравенства

Лекция 7. Тригонометрични функции. Преобразуване на тригонометрични изрази. Тригонометрични уравнения и неравенства

Допълнителни материали към Лекция 7: теория (тъждества, уравнения, неравенства), решени задачи – доказване на тъждестватригонометрични неравенства

Лекция 8. Системи уравнения и неравенства

Допълнителни материали към Лекция 8: решени задачи (системи от втора степен), сканирани материали (от втора степен, логаритмични и показателни, тригонометрични)

Лекция 9. Аритметична и геометрична прогресия

Допълнителни материали към Лекция 9: сканирани материали върху аритметична, геометрична и безкрайна намаляваща геометрична прогресия

Основни решени задачи от уравнения и неравенства (на руски език, djvu)


Допълнителни материали (на руски език):

 1. Рангелова, П., Сборник по математика 9. – 12. клас с методични указания, Макрос, Пловдив, 2006.
 2. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С., Алгебрический тренажер, ИЛЕКСА, Москва, 2007.
 3. Лурье М.В., Алгебра – техника решения задач, 2005.
 4. Золотарева Н.Д., Попов Ю.А., Сазонов В.В., Алгебра – базовый курс с решениями и указаниями, БИНОМ, Москва, 2015.
 5. Золотарева Н.Д., Попов Ю.А., Семендяева Н.Л., Федотов М.В., Алгебра – углубленный курс с решениями и указаниями, 2011.
 6. Веселаго И.А., Алгебра для школьников и абитуриентов, ФИЗМАТЛИТ, 2007.
 7. Шестаков С.А., Уравнения и системы уравнений, Изд. МЦНМО, Москва, 2018.
 8. Шестаков С.А., Неравенства и системы неравенств, Изд. МЦНМО, Москва, 2018.
 9. Олехник С.Н., Потапов М.К., Пасиченко П.И., Уравнения и неравенства. нестандартные методы решения: справочник.
 10. Галкин Е.В., Нестандартные задачи по математике. Алгебра, Взгляд, 2004.
 11. Козко А.И., Чирский В.Г., Задачи с параметром и другие сложные задачи, Изд. МЦНМО, Москва, 2007.
 12. Амелькин В.В., Рабцевич В.Л., Задачи с параметрами, 3 изд., Минск, 2004.
 13. Шестаков, С.А., ЕГЭ Математика – Задачи с параметром, МЦНМО, Москва, 2014.
 14. Садовничий, Ю. В., ЕГЭ 2019 – Математика, изд. Экзамен, Москва, 2019.
 15. Садовничий, Ю. В., ЕГЭ 2019 – Задачи с параметромизд. Экзамен, Москва, 2019.
 16. Alfred S. Posamentier, Robert Geretschlager, The Joy of Mathematics, Prometheus Books, 2017.
 17. Материали за уравнения и неравенства с параметри

Още материали по Училище курс по математика (на руски език) може да намерите на адрес: https://alleng.org/edu/math.htm.

YouTube канал за задачи по математика MindYourDecisions

YouTube канала на Michael PennВ триместър – История на математиката (факултативна дисциплина)

 • Кратки презентации от лекции по История на математиката (I част и II част)
 • Класна стая: 6p54bch

Оценяване (курсов проект). Курсовият проект се състои в самостоятелно разработване на неголям по обем текст или презентация (до 15-20 слайда) върху две теми от История на математиката по избор на студента (които в последствие могат да бъдат използвани в преподавателската работа с ученици).

Примерни идеи за теми – научна дейност и постижения на даден математик, историческо развитие на област на математиката или определен математически проблем, важни исторически периоди в математиката (например постижения на дадена цивилизация или математическа школа, екип от изследователи и др.), важни открития в математиката, историческо развитие на приложения на математиката в други науки, сфери от живота и др.

Краен срок за предаване на курсовите проекти: до 30-ти май 2022 г. на адрес: marta@uni-plovdiv.bg или в класната стая (6p54bch).

РЕЗУЛТАТИ от курсовия проект

 • Педагогика на обучението по математика
 • Допълнителна квалификация „Учител по математика“

Литература

Допълнителни материали:

Последни коментари

Архив

Категории

 • Без категории
%d блогъра харесват това: